Poskytnutí sídla a pronájem kanceláře v zahraničí

Poskytnutí sídla a pronájem kanceláře v zahraničí

Reprezentativní sídlo společnosti se nemusí omezovat pouze na Českou republiku nebo Slovensko. Prostřednictvím dlouhodobých a spolehlivých zahraničních partnerů vám můžeme zajistit administrativní sídlo nebo pronájem kanceláří nejen ve většině zemí Evropské Unie,  ale v mnoha dalších zemích světa. Kanceláře společnosti v zahraničí nemají dopad pouze v oblasti image. Důležité jsou také z daňových důvodů, zejména v určování takzvaného místa vedení, pokud je s existencí kanceláře spojena patřičná místní substance.

Jednotlivé evropské státy se dlouhodobě potýkají s deficity státních rozpočtů a logickým krokem k narovnání tohoto stavu je zvýšení efektivity výběru daní. Ke splnění tohoto cíle mají státy řadu nástrojů vyvíjejících značný tlak na daňové poplatníky. Jedním ze silných nástrojů zatím spíše čekajících na masové využití je takzvaný princip řízení a kontroly nebo místa vedení společnosti. Dle tohoto principu stát považuje za své daňové subjekty nejen společnosti založené v jeho jurisdikci, ale rovněž firmy mající v daném státě skutečné vedení. Také podle vzorové smlouvy OECD je rozhodujícím faktorem při určování daňové rezidence místo skutečného vedení, nikoli pouze adresa sídla.  

Jak definovat skutečné sídlo společnosti

S určením skutečného sídla vedení se potýkají všechny státy. Definovat přesně parametry sídla společnosti není možné, nicméně platí několik obecných faktorů zajišťujících, že společnost bude v dané jurisdikci respektována jako rezidentní.

Kancelář – firma by měla disponovat jasně vymezenými kancelářskými prostory odpovídajícími vybavením činnosti společnosti. Neexistuje pravidlo, zda mají být kanceláře samostatné nebo sdílené, opět platí přiměřenost velikosti firmy a jejím podnikatelským aktivitám. V zemi o jejíž daňovou rezidenci firma usiluje, by měly být archivovány také záznamy o společnosti (účetní knihy, daňová přiznání a další dokumentace).

Zaměstnanci – firma by měla disponovat odpovídajícím počtem zaměstnanců případně externích pracovníků odměňovaných odpovídajícím platem či jinou formou odměny, opět dle typu a rozsahu činnosti.

Kontakty – důvěryhodnosti společnosti výrazně napomáhají webové stránky, možnost kontaktovat firmu telefonicky, faxem případně dalšími prostředky.

Řízení společnosti – má se průkazně odehrávat v místě vedení a mělo by být vykonáváno statutárním orgánem (jednatel, představenstvo) a vlastníky. Je vhodné, aby bylo možné prokázat tuto skutečnost záznamy z jednání a dalšími materiály). Statutární orgány by se měly nejlépe setkávat pravidelně, minimálně však před každým provedením závažného rozhodnutí (fúze, akvizice, výplata dividend apod.). Je vhodné archivovat cestovní doklady, zápisy z jednání a další záznamy prokazující, že jednání skutečně proběhlo.

 

Řešení: Přesun části podnikání nebo aktivní management

Stavu, kdy je společnost nezpochybnitelně považována za daňově rezidentní, lze dosáhnout dvěma způsoby. První cestou se vydávají především velké nadnárodní koncerny přesouvající do zahraničí část zaměstnanců. Tento mimořádně nákladný krok však přináší výhody až velkým hráčům. Většina společností v praxi využívá jiný přístup. Aktivní management společnosti je outsourcován na specializovaného dodavatele zajišťujícího veškerou potřebnou správu. Firma nemusí zajišťovat přesun svých zaměstnanců a vyhoví i přísným kritériím na určení místa skutečného vedení.

Sídlo společnosti odpovídající požadavkům státní správy lze zajistit v mnoha zemích EU i světa. Mezi nejobvyklejší místa v Evropě patří hlavní města Kypru, Velké Británie nebo Nizozemska. V USA jsou sídla voleny dle konkrétního účelu společnosti. Postupně roste poptávka také po sídlech společností v Dubaji, Hongkongu nebo Singapuru.