Právní a administrativní poradenství

Právní a administrativní poradenství

Se správou českých i zahraničních společností je spojena řada různě náročných administrativních úkonů. Je zcela určitě přínosné mít zajištěno veškeré právní i administrativní poradenství v prvotřídní kvalitě. Jedná se o nenákladný a účinný způsob jak předejít zbytečným sankcím ze strany státní správy. Naši odborníci zajistí včasné a správné vyřízení veškeré potřebné dokumentace a plnění všech zákonných povinností vůči orgánům státní správy.

Součástí poskytovaného servisu je také poradenství směřující k minimalizaci možných budoucích komplikací a rizik. V právním i administrativním poradenství těžíme z dobré znalosti prostředí a z tisíců každoročně správně a včas realizovaných právních úkonů. Naši specialisté zajišťují soulad nejen s místním právem, ale také s místními administrativními zvyklostmi, které nemusí být pouze z litery zákona vždy zcela zřejmé. 

Nabídka právního a administrativního poradenství

  • Plnění všech zákonných administrativních povinností v řádných termínech
  • Zajištění komunikace s orgány místní správy
  • Příprava a realizace změn ve společnostech dle místních právních předpisů i zvyklostí
  • Včasná příprava společnosti na kontroly
  • Plná administrativní správa společnosti