Mezinárodní daňové a účetní poradenství

Mezinárodní daňové a účetní poradenství

Mezinárodní zdanění, respektive  zdanění mezinárodních transakcí, musí vždy odpovídat daňovým zákonům všech zúčastněných zemí a zároveň mezinárodním smlouvám či direktivám v oblasti zdaňování nadnárodních aktivit. Země EU i OECD podnikají různé kroky s cílem zabránit takzvanému agresivnímu daňovému plánování. Precizní daňové nastavení mezinárodních obchodních či holdingových struktur se tak stává nezbytnou podmínkou pro dlouhodobé plnění všech zákonných povinností při zachování daňové efektivity takové korporátní struktury.

Rozumíme cílům, které podnikatelé potřebují naplnit, a respektujeme, že cílů musí být dosaženo za přiměřených nákladů. Proto při řešení daňových i účetních otázek spolupracují naši experti se spolehlivými a prověřenými místními odborníky v oblasti účetnictví a auditu, daní a práva. Tím dosahujeme daňově efektivních řešení při zachování přiměřených nákladů a respektování všech relevantních právních norem.

Holdingové a finanční struktury 

  • navrhneme a zrealizujeme mezinárodní holdingové struktury s důrazem na optimalizaci daňových dopadů
  • vyřešíme výhodné zapojení českých a slovenských společností do mezinárodních korporátních struktur
  • nastavíme korporátní vztahy tak, aby vyhovovaly nové legislativě, zejména akčnímu plánu OECD (BEPS)
  • zrevidujeme stávající korporátní struktury a přizpůsobíme je aktuální legislativě
  • nastavíme pravidla pro vlastnictví i užívání movitého a nemovitého majetku
  • zajistíme ocenění hmotného i nehmotného majetku
  • vyřešíme fúze, akvizice i odštěpení společností
  • zajistíme správné nastavení vlastnických práv a jejich ochranu