Daňové a účetní poradenství v ČR a SR

Daňové a účetní poradenství v ČR a SR

Hledáte způsob jak se v České republice vyhnout chybným daňovým nastavením a využít dostupné daňové úspory? Poskytujeme služby daňového a účetního poradenství zajišťovaného poradci certifikovanými v KDP ČR. Naším cílem je dosažení vysoké daňové efektivity za současné minimalizace rizik plynoucích z nevhodných daňových nastavení. Služby stavíme na odbornících s dlouholetou zkušeností v oboru. Náš tým klade důraz na reálné potřeby podnikatelů a přináší řešení individuálních požadavků. 

Daňové poradenství pro právnické osoby

Soustředíme se především na nastavení dlouhodobé daňové strategie odpovídající současným i budoucím potřebám společnosti. Součástí strategického návrhu je identifikace a vyhodnocení rizik a následně vyhledání možnosti jejich předcházení. Řešíme daň z příjmů právnických osob, DPH, silniční daň, daň z nemovitých věcí, a to včetně zasazení do mezinárodního daňového rámce.

Účetnictví, audity, účetní poradenství

Nabízíme vedení účetnictví způsobem zlepšujícím kontrolu nad celou společností. Řešíme finanční, manažerské i mzdové účetnictví, včetně tvorby účetních závěrek. Naše služby zahrnují kompletní tvorbu účetnictví pro nové společnosti, restrukturalizaci aktuálního účetnictví pro zaběhnuté firmy a účetní poradenství při řešení aktuálních problémů.

V souladu s nejlepší současnou praxí zajišťujeme: 

  • roční účetní závěrku a audit
  • sestavení rozvahy, výsledovky, výkazu cash flow a výkazu o změnách vlastního kapitálu
  • vypracování vnitřních směrnic a nastavení účetní osnovy
  • vedení účtů hotovosti a bankovních operací
  • evidence a zpracování závazků a pohledávek
  • evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisů
  • inventurní zápisy

Reporting

Naším cílem v oblasti reportingu je získat pro klienty – z jejich firemního účetnictví – co nejvíce informací, které jim umožní lepší a efektivnější řízení společnosti. Každý reporting má svá specifika, proto vycházíme výhradně ze specifických potřeb klienta. Zaměřujeme se na analýzu interních procesů i jejich následné zlepšení. Stejně tak stavíme nové interní procesy, ke kterým vytváříme interní účetní směrnice. Kvalitní reporting je nedílnou součástí daňového a účetního poradenství.

Administrace DPH

Nedílnou součástí korporátních služeb u zahraničních i domácích společností je administrace povinností souvisejících s daní z přidané hodnoty. Naši daňoví specialisté zajišťují veškeré služby spojené s registrací a následnou správou DPH povinností, a to u domácích i zahraničních společností. Mezi nejčastěji využívané služby spadá:

  • Registrace k DPH – zajišťujeme registraci společnosti k DPH v České republice, na Slovensku a v mnoha dalších zemích v rámci EU.
  • Podání daňového přiznání – pravidelné zpracování DPH podkladů a podávání daňového přiznání je jednou z klíčových administrativních povinností každé společnosti.
  • Konzultace – doporučení řešení konkrétních daňových případů a situací spojené s optimalizací daňové povinnosti.