Bankovní účty

Bankovní poradenství

Společnost Akont poskytuje komplexní poradenský servis zajišťující vytipování vhodné banky, poradenství při přípravě podkladů po celý proces otevírání bankovních účtů a další služby související s otevřením a provozem účtu. Bankovní účet otevírá výhradně klient. Důvodem je, aby ve vztahu klient–banka neexistoval jakýkoli mezičlánek. Ve světle neustále se zpřísňujících bankovních regulací je odborné poradenství klíčem k rychlému otevření bankovního účtu za příznivých podmínek. Bankovní služby jsou důležitou součástí nejen korporátních řešení, ale také pro správu soukromého majetku. 

Podobu současného bankovního světa určuje přísný dohled států i centrálních bank nad legálním původem peněz, který je řízen souborem mezinárodně platných zákonů proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML, Anti-money laundering). Tato pravidla musí respektovat každá banka, která chce být zapojena v mezinárodním systému, přičemž i velké bankovní domy dostávají za porušení pravidel velmi citelné pokuty ve stovkách milionů až v miliardách dolarů. 

Bankovní účty: Zásady výběru vhodné banky

Potřeby každého klienta jsou něčím specifické a nelze vytvořit jednotnou šablonu pro výběr vhodné banky. Na druhou stranu existuje řada obecných zásad, které je při výběru banky vhodné vzít v potaz. Slouží jako základní orientační body při výběru banky vlastními silami nebo prostřednictvím poradenské společnosti.

  • Anonymní bankovní účet – neexistuje. Žádná banka dodržující pravidla proti praní špinavých peněz neotevře anonymní bankovní účet. Lákání na anonymní účty je v lepším případě pouze lež, v horším případě podvod.
  • Bankovní tajemství – země, v níž banka sídlí, musí mít silnou legislativu chránící soukromí každého bankovního klienta. V praxi každá země poskytne informace o klientovi podezřelém z nelegální činnosti. Hledáme jurisdikci, která neposkytuje informace zcela automaticky, ale až na příkaz místního soudu. Ten vyhoví v případech podezření z trestné činnosti, ale ochrání před šikanozními požadavky a smyšlenými obviněními.
  • Diverzifikace – pravidlo diverzifikace platí i v oblasti bankovnictví. Stejně jako nemá být mateřská společnost umístěna v zemi podstatné pro podnikání, nemá být banka spravující větší objem prostředků v zemi, kde se nachází středisko životních zájmů. Diverzifikace přináší pohodlí a jistotu. Málokdy dojde k událostem dopadajícím v extrémní podobě na více zemí. Zejména menší a střední země jsou k těmto událostem náchylnější. A pokud by došlo v domovské zemi ke zhroucení trhů nebo bankovního sektoru, je výhodnější zachovat úspory jinde, mimo devalvační potenciál národní banky.
  • Požaduje pouze nezbytné informace – všechny banky musejí o klientech sbírat informace umožňující identifikaci fyzické osoby otevírající účet. Důvodem je globální legislativa proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Řada bank však pouze pro vlastní potřeby zkoumá majetkové vztahy fyzické osoby, příbuzných a požaduje informace připomínající spíše bezpečnostní prověrku než prosté otevření bankovního účtu.
  • Stabilita – je nutné mít přehled nejen o zdraví banky, ale celého bankovního sektoru v zemi. Pokud je bankovní účet užíván pouze pro placení daní a místních poplatků, není stabilita rozhodující. V případě, kdy má ale dlouhodobě spravovat podstatnou část majetku, má být stabilita banky prioritou. 
  • Účel – banky jsou pouhým nástrojem, který je vhodný pro určitý účel. Jiný typ finančního ústavu zajišťuje správu rodinného jmění a zcela odlišný typ spravuje aktiva velké společnosti 
  • Zdanění – různé jurisdikce uvalují rozdílné daně na zisky plynoucí z úroků, investic, pojištění a dalších zdrojů. Volbou daňově vstřícné jurisdikce lze zejména při správě rozsáhlého majetku dosáhnout významných úspor, které mají být v celkové úvaze zohledněny.

Domácí banku?

Využití banky v zemi, kde klient realizuje svoji obchodní činnost a má v ní středisko životních zájmů je komfortní. Komunikace s bankéři probíhá v rodném jazyce a lze se obrátit na desítky až stovky lokálních poboček. Řada bankovních domů nabízí speciální programy pro bonitní klienty a služby lokálních bank vyhoví naprosté většině bankovních klientů. V rámci lokálních finančních ústavů nelze provést vyloženě nevhodnou volbu.

Vložení všech prostředků do místní banky znamená ztrátu diverzifikace. Vsází na jeden trh, na jednu centrální banku regulující nejen měnu, ale vykonávající bankovní dohled.

Česká republika ani Slovensko nepatří mezi země se silným bankovním tajemstvím. České banky jsou vhodné pro správu účtů sloužících k platebnímu styku s místními subjekty a státní správou. Pokud klient přijme fakt, že informace o stavu účtů mohou opustit banku bez rozhodnutí soudu, poskytnou české a slovenské banky dobrý servis za  nízkých finančních i administrativních nákladů.

Nebo zahraniční banku?

Přestože zahraniční banky jsou dlouhodobě dostupné firmám i jednotlivcům, stále je využívá pouze malé procento osob. Dávno padla bariéra nedostupnosti, téměř všechny operace s účtem jsou proveditelné prostřednictvím internetového bankovnictví. Naopak důvodů proč se obrátit na zahraniční banky ať už z EU nebo ze třetích zemí je mnoho. Banka nacházející se z pohledu klientových osobních i životních zájmů v neutrální jurisdikci přináší nejen mnohokrát zmiňovanou diverzifikaci, ale také značně vyšší soukromí.

Přínos pro ochranu soukromí je u zahraniční banka nepochybný v rovině osobní i právní.

V osobní rovině je méně ohrožující případný únik informací daný neprofesionalitou bankéře, v právní rovině musí mít jakákoli třetí strana skutečný důvod k prolomení bankovního tajemství. Největší překážkou při zakládání zahraničních účtů je dodržení všech podmínek kladených bankou. Jednotlivé banky mají značně rozdílné požadavky na informace o fyzických i právnických osobách a při nedostatečné znalosti prostředí vzniká řada nedorozumění, často vedoucích až k neotevření účtu. Pro všechny seriózní banky je velmi důležité, aby klient byl důvěryhodný a bonitní. Už při zakládání bankovního účtu musí být zřejmé, že bude užíván výhradně v souladu se zákony. 

Retailový účet nebo služby privátní banky?

Účet v privátní bance a retailový účet užívaný pro každodenní transakce nemají mnoho společného. Privátní bankovní domy vynikají komplexností služeb pro bonitní klientelu. Hlavní výhodou privátních bank je konzervativní hospodaření a minimální podstupování rizikových transakcí. Privátní banky často spravují majetek movitých rodin po generace.

Pro privátní typ bank je na prvním místě dlouhodobá stabilita. 

Nemalé jsou také náklady na správu majetku, běžně dosahují úrovně 1 až 2 % z vložené částky, plus poplatky za další úkony spojené se správou prostředků. Privátní bankéři požadují středně až dlouhodobé období vložení prostředků a žádoucí je jejich postupné navyšování. Krajně nevhodné je využívat banky k rychlým transakcím nebo dokonce k vedení běžného podnikatelského účtu. 

Zahraniční retailové banky jsou oproti tomu zaměřeny na standardní klientelu ze strany občanů i firem. Služby i klientela zahraničních retailových bank se překrývají se službami běžně dostupnými na českém bankovním trhu. Kromě provozu běžných bankovních účtů lze snadno zajistit zhodnocení prostředků určených k využití v dlouhodobějším horizontu. V naprosté většině případů lze se zahraničními retailovými bankami dohodnout vyhovující podmínky.

Pro jednotlivce může být poměrně složité získat komplexní obrázek poskytovaných služeb v bankovním sektoru. Kvalitní poradenství pomůže s orientací v bankovních účtech a ušetří čas i peníze.