Audit a konsolidace

Audit a konsolidace

Klientům poskytujeme auditorské a účetní služby ke všem korporátním strukturám bez ohledu na jejich lokalitu. Součástí služeb je poskytování průběžného poradenství s důrazem na maximalizaci výhod spojených s existencí struktury a na omezení současných i budoucích rizik.

Tým našich odborníků využívá služeb spolehlivých lokálních partnerů z jednotlivých jurisdikcí. Díky tomu máme silný kontakt na legislativu jednotlivých zemí, hlubokou znalost místní legislativy, mnoha lety prověřené postupy a dokážeme lokální specifika proměnit v maximální výhodu pro naše klienty. Efektivní audit a konsolidace jsou důležité pro správné fungování korporátních struktur, zejména v dlouhodobém horizontu. Platí to i v případech, kdy nejsou audit nebo konsolidace zákonem obligatorně vyžadovány. Především v souvislosti s celosvětovým trendem přenášení důkazního břemene na společnosti, je nezbytné mít pro státní správu připraveny precizní podklady. 

Nabídka služeb z oblasti auditu a konsolidace

  • Sestavení finančních výkazů podle mezinárodních standardů
  • Audit a prověrka účetních závěrek podle mezinárodních standardů
  • Konsolidovaná účetní závěrka pro mezinárodní holdingy
  • Audit a prověrka účetních závěrek podle ostatních lokálních standardů
  • Due Dilligence služby