Korporátní servis

Využití samostatných korporátních struktur bez odpovídajících podpůrných služeb je značně omezené a většině vlastníků neumožní uskutečnit naplánované cíle. Proto je nezbytné korporátní struktury doplnit o doprovodné servisní služby umožňující plné využití zahraničních společností i mezinárodních holdingů.

Mezinárodní daňové a účetní poradenství

Veškerá korporátní nastavení musejí plně odpovídat právu všech zemí zapojených v mezinárodní struktuře i mezinárodním dohodám. Nastavené mechanismy musejí odpovídat také budoucím trendům v oblasti mezinárodní výměny informací a ochrany proti agresivnímu snižování základu daně. Špičkové poradenství s přijatelnými náklady proto hraje v oblasti mezinárodního zdanění a účetnictví klíčovou roli.

Právní a administrativní poradenství

Součástí korporátní správy je zajištění veškerých administrativních úkonů a včasná komunikace s příslušnými orgány dle lokálních právních předpisů i zvyklostí. Precizní provádění veškerých právních a administrativních úkonů ve správný čas, má zásadní roli pro dlouhodobou funkčnost veškerých korporátních struktur.

Audit a konsolidace

Auditorské služby jsou poskytovány v každé jurisdikci, v níž Akont zajišťuje služby. Veškeré auditorské služby jsou poskytovány ve spolupráci se spolehlivými a dlouhodobě prověřenými partnery. Zároveň přinášejí maximální ochranu před současnými i budoucími riziky při zachování přiměřených nákladů.

Daňové a účetní poradenství v ČR a SR

Rozsáhlé služby daňového a účetního poradenství zajišťují poradci certifikovaní KDP ČR. Veškerý servis je poskytován na základě reálných potřeb podnikatelů. Hlavní důraz je kladen na funkčnost, nákladovou efektivitu a dosažení znatelných daňových úspor.

Bankovní účty

Silná korporátní struktura potřebuje robustní oporu v kvalitních, spolehlivých a diskrétních bankovních službách. Poskytujeme komplexní poradenství a podporu vedoucí k zajištění bankovních služeb nejvyšší kvality, spolehlivosti a diskrétnosti. Podporu poskytujeme při znalosti mezinárodního bankovního sektoru i legislativy regulující celé odvětví.