Servis pre advokátov, audítorov a ďalších odborníkov

Servis pre advokátov, audítorov a ďalších odborníkov

Špecialistom v oblasti korporátneho a daňového plánovania z radov advokátov, audítorov, daňových poradcov a účtovníkov ponúkame možnosť zapojiť služby spoločnosti Akont do vlastných projektov.  Je možné využiť jednotlivé služby alebo kompletné riešenia zapadajúce do obchodných či investičných projektov.

Modely spolupráce sa môžu líšiť a budú zodpovedať vašim konkrétnym potrebám a cieľom projektu. Možnosti siahajú od konzultácie cez situácie až po rovnocennú spoluprácu na vybranom projekte. Spoločnosť Akont Trust Company má dlhoročné skúsenosti v spolupráci s poprednými slovenskými a českými advokátskymi, daňovými kanceláriami a audítorskými spoločnosťami.