Poskytnutie sídla a prenájom kancelárie na Slovensku a v ČR

V rámci komplexného korporátneho servisu ponúkame možnosť zabezpečenia sídla spoločnosti a prenájmu kancelárie ve 3 business centrách na Slovensku a 13 business centrách v Českej republike. Možnosti usídlenia spoločnosti zahŕňajú adresy cenovo úplne štandardné, ale aj prestížne lokality v atraktívnych budovách v Bratislave, Košicích a v centre Prahy. Vo všetkých nehnuteľnostiach je poskytovaný administratívny servis a obchodná podpora na vysokej profesionálnej a reprezentatívnej úrovni. Vysoká úroveň služieb v mieste sídla spoločnosti je v súčasnosti kľúčová, či už z dôvodov obchodných, imidžových alebo z dôvodov zákonných požiadaviek na zastihnuteľnosť spoločnosti na adrese sídla.

Prenájom administratívneho sídla spoločnosti na Slovensku

Sídlo Vašej spoločnosti si môžete vybrať medzi 3 atraktívnymi business centrami v Bratislave a Košiciach. Všetky business centrá sa nachádzajú blízko centra mesta a spĺňajú zákonné požiadavky na sídlo spoločnosti. Samozrejmosťou je služba recepcie a plný servis zaisťujúci, že Vaša spoločnosť má plnohodnotné sídlo, nie iba poštovú schránku.

Poskytnutie sídla a prenájom kancelárie v ČR

Prenájom administratívneho sídla spoločnosti v ČR

Sídlo Vašej spoločnosti môžete vyberať medzi 13 reprezentatívnymi business centrami v Prahe, Brne, Ostrave, Plzni a Olomouci. Všetky business centra spĺňajú zákonné požiadavky na sídlo spoločnosti. Samozrejmosťou je služba recepcie a plný servis zabezpečujúci, že Vaša spoločnosť má plnohodnotné sídlo, nie iba poštovú schránku. S ohľadom na nedávne legislatívne zmeny a v súvislosti so snahou štátnej správy o zefektívnenie výberu daní môže, u niektorých typov virtuálnych sídiel nespĺňajúcich interné pravidla finančnej správy, častejšie dochádzať k delegácii miestnej príslušnosti do miesta určeného daňovou správou.

Poskytnutie sídla a prenájom kancelárie na Slovensku

Prenájom kancelárskych priestorov a zasadacích miestností

Súčasťou služieb všetkých business centier je prenájom moderne vybavených kancelárií a zasadacích miestností s kompletným personálnym a technickým zázemím. Stačí len pripojiť počítač do siete, požiadať recepčnú o kávu alebo občerstvenie a môžete sa venovať svojej práci. Priestory je možné si prenajať na hodinu, deň alebo dlhodobo, presne podľa aktuálnych potrieb Vášho podnikania.

Zasadacie miestnosti vyhovujú všetkým požiadavkám od komorného stretnutia dvoch osôb až po semináre pre 30 osôb. Samozrejmosťou je vybavenie miestností audiovizuálnou technikou, bezdrôtovou sieťou, občerstvením a ďalšími prvkami podľa vašich potrieb.

Prenájom kancelárií a zasadacích miestností

Doplnkové služby k poskytnutiu sídla a prenájmu kancelárie

Všetky poskytované služby vytvárajú zázemie skutočného sídla spoločnosti. Jediný rozdiel je, že za kanceláriu platíte iba vtedy, keď ju reálne potrebujete, žiadne zbytočné mesačné paušály. Podľa aktuálnych požiadaviek je možné jednoducho zaistiť služby asistentky, prekladateľský servis, zriadenie telefónnych liniek alebo správu dátových schránok. 

Poskytnutie sídla spoločnostiam a prenájom kancelárie na Slovensku zabezpečujeme komplexne a do posledného detailu.