Právne a administratívne poradenstvo

Právne a administratívne poradenstvo

So správou slovenských i zahraničných spoločností je spojených množstvo rôzne náročných administratívnych úkonov. Je plne prínosné mať zaistené celé právne i administratívne poradenstvo v prvotriednej kvalite. Jedná sa o nenákladný a účinný spôsob ako predísť zbytočným sankciám zo strany štátnej správy. Naši odborníci zabezpečia včasné a správne vybavenie celej potrebnej dokumentácie a plnenie všetkých zákonných povinností voči orgánom štátnej správy.

Súčasťou poskytovaného servisu je tiež poradenstvo smerujúce k minimalizácii možných budúcich komplikácií a rizík. V právnom i administratívnom poradenstve ťažíme z dobrej znalosti prostredia a z tisícok každoročne správne a včas realizovaných právnych úkonov. Naši špecialisti zaisťujú súlad nielen s miestnym právom, ale tiež s miestnymi administratívnymi zvyklosťami, ktoré nemusia byť z litery zákona vždy úplne zrejmé.

Ponuka právneho a administratívneho poradenstva

  • Plnenie všetkých zákonných administratívnych povinností v riadnych termínoch
  • Zaistenie komunikácie s orgánmi miestnej správy
  • Príprava a realizácia zmien v spoločnostiach podľa miestnych právnych predpisov a zvyklostí
  • Včasná príprava spoločnosti na kontroly
  • Plná administratívna správa spoločnosti