Medzinárodné daňové a účtovné poradenstvo

Medzinárodné daňové a účtovné poradenstvo

Medzinárodné zdanenie, respektíve zdanenie medzinárodných transakcií, musí vždy zodpovedať daňovým zákonom všetkých zúčastnených krajín a zároveň medzinárodným zmluvám či direktívam v oblasti zdaňovania nadnárodných aktivít. Krajiny EÚ i OECD podnikajú rôzne kroky s cieľom zabrániť takzvanému agresívnemu daňovému plánovaniu. Precízne daňové nastavenie medzinárodných obchodných či holdingových štruktúr sa tak stáva nevyhnutnou podmienkou pre dlhodobé plnenie všetkých zákonných povinností pri zachovaní daňovej efektivity takejto korporátnej štruktúry.

Rozumieme cieľom, ktoré podnikatelia potrebujú naplniť a rešpektujeme, že cieľ musí byť dosiahnutý pri primeraných nákladoch. Preto pri riešení daňových i účtovných otázkach spolupracujú naši experti so spoľahlivými a preverenými miestnymi odborníkmi v oblasti účtovníctva a auditu, daní a práva. Tým dosahujeme daňovo efektívne riešenie pre zachovanie primeraných nákladov a rešpektovanie všetkých relevantných právnych noriem.

Holdingové a finančné štruktúry 

  • navrhneme a zrealizujeme medzinárodné holdingové štruktúry s dôrazom na optimalizáciu daňových dopadov
  • vyriešime výhodné zapojenie slovenských a českých spoločností do medzinárodných korporátnych štruktúr
  • nastavíme korporátne vzťahy tak, aby vyhovovali novej legislatíve, najmä akčnému plánu OEDC (BEPS)
  • zrevidujeme existujúce korporátne štruktúry a prispôsobíme ich aktuálnej legislatíve
  • nastavíme pravidlá pre vlastníctvo i užívanie hnuteľného a nehnuteľného majetku
  • zabezpečíme ocenenie hmotného i nehmotného majetku
  • vyriešime fúzie, akvizície i odštiepenie spoločností
  • zaistíme správne nastavenie vlastníckych práv a ich ochranu