Audit a konsolidácia

Audit a konsolidácia

Klientom poskytujeme audítorské a účtovné služby ku všetkým korporátnym štruktúram bez ohľadu na ich lokalitu. Súčasťou služieb je poskytovanie priebežného poradenstva s dôrazom na maximalizáciu výhod spojených s existenciou štruktúry a na obmedzenie súčasných i budúcich rizík.

Tím našich odborníkov využíva služby spoľahlivých lokálnych partnerov z jednotlivých jurisdikcií. Vďaka tomu máme silný kontakt na legislatívu jednotlivých krajín, hlbokú znalosť miestnej legislatívy, rokmi overené postupy a dokážeme lokálne špecifiká premeniť v maximálnu výhodu pre našich klientov. Efektívny audit a konsolidácia sú dôležité pre správne fungovanie korporátnych štruktúr, najmä v dlhodobom horizonte. Platí to aj v prípadoch, keď nie sú audit alebo konsolidácia zákonom obligátne požadované. Predovšetkým v súvislosti s celosvetovým trendom prenášania dôkazného bremena na spoločnosti, je nevyhnutné mať pre štátnu správu pripravené precízne podklady. 

Ponuka služieb z oblasti auditu a konsolidácie

  • Zostavenie finančných výkazov podľa medzinárodných štandardov
  • Audit a previerka účtovných závierok podľa medzinárodných štandardov
  • Konsolidovaná účtovná závierka pre medzinárodné holdingy
  • Audit a previerka účtovných závierok podľa ostatných lokálnych štandardov
  • Due Dilligence služby