Korporátny servis

Využitie samostatných korporátnych štruktúr bez zodpovedajúcich podporných služieb je značne obmedzené a väčšine vlastníkov neumožní uskutočniť naplánované ciele. Preto je nevyhnutné korporátne štruktúry doplniť o sprievodné servisné služby umožňujúce plné využitie zahraničných spoločností i medzinárodných holdingov.

Medzinárodné daňové a účtovné poradenstvo

Všetky korporátne nastavenia musia plne zodpovedať právu všetkých krajín zapojených v medzinárodnej štruktúre a medzinárodným dohodám. Nastavené mechanizmy musia zodpovedať tiež budúcim trendom v oblasti medzinárodnej výmeny informácií a ochrany proti agresívnemu znižovaniu základu dane. Špičkové poradenstvo s prijateľnými nákladmi preto hrá kľúčovú rolu v oblasti medzinárodného zdanenia a účtovníctva.

Právne a administratívne poradenstvo

Súčasťou korporátnej správy je zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov a včasná komunikácia s príslušnými orgánmi podľa lokálnych právnych predpisov a zvyklostí. Precízne uskutočňovanie všetkých právnych a administratívnych úkonov v správny čas má zásadnú úlohu pre dlhodobú funkčnosť všetkých korporátnych štruktúr.

Audit a konsolidácia

Audítorské služby sú zabezpečované v každej jurisdikcii, v ktorej Akont poskytuje služby. Všetky audítorské služby sú poskytované v spolupráci so spoľahlivými a dlhodobo overenými partnermi.  Zároveň prinášajú maximálnu ochranu pred súčasnými i budúcimi rizikami pri zachovaní primeraných nákladov.

Daňové a účtovné poradenstvo v SR a ČR

Rozsiahle služby daňového a účtovného poradenstva zabezpečujú poradcovia certifikovaní KDP ČR. Celý servis je poskytovaný na základe reálnych potrieb podnikateľov. Hlavný dôraz je kladený na funkčnosť, nákladovú efektivitu a dosiahnutie poznateľných daňových úspor.

Bankové účty

Silná korporátna štruktúra potrebuje silnú oporu v kvalitných, spoľahlivých a diskrétnych bankových službách. Poskytujeme komplexné poradenstvo a podporu vedúcu k zaisteniu bankových služieb najvyššej kvality, spoľahlivosti a diskrétnosti. Podporu poskytujeme pri znalosti medzinárodného bankového sektoru i legislatívy regulujúcej celé odvetvie.