Bezpečná komunikácia a ochrana dát

Bezpečná komunikácia a ochrana dát

Informácie sú v dnešnej dobe tým najcennejším, čím firmy disponujú. Ochrana citlivých dát je neoddeliteľnou súčasťou profesionálneho prístupu k správe spoločnosti. Je značne riskantné nechať putovať hodnotné a často dôverné dáta prostredníctvom obyčajného e-mailu cez verejné servery alebo využívať štandardné hlasové služby. Vo všetkých troch nižšie uvedených prípadoch Vám môžeme ponúknuť vhodné riešenia, šité na mieru Vašim potrebám. Máme niekoľkoročné vlastné skúsenosti s využívaním moderných technológii v oblasti zabezpečenia komunikácie.

Bezpečná e-mailová komunikácia

Ponúkame zaistenie zabezpečenej e-mailovej komunikácie zodpovedajúcej potrebám súčasnosti i blízkej budúcnosti. Okrem toho zabezpečené metódy komunikácie neustále zlepšujeme, aby dokázali odolať i sofistikovaným typom útokov.

Bezpečná hlasová komunikácia

Veľkej popularite sa dnes všeobecne tešia hlasové služby využívajúce dátové prenosy. Veľmi často však zostává neriešená bezpečnosť dátových prenosov. Najmä pri obchodnej komunikácií je dodatočné zabezpečenie dátových prenosov považované za jeden z kľúčových krokov k ochrane citlivých informácií.

Ochrana dát pred únikmi

Za väčšinu únikov citlivých dát z firiem sú zodpovední nedôslední alebo zámerne konajúci zamestnanci. Pre ochranu dát pred zámernými i nezámernými únikmi je podstatné nie len technologické zázemie, ale aj nastavenie systému ochrany dát vo vnútri spoločnosti.

Ako vo všetkých oblastiach aj tu platí, že je múdrejšie, a tiež výrazne ekonomicky efektívnejšie, zaistiť si preventívne ochranu dát a bezpečnú komunikáciu a vyhnúť sa tak riešeniu nežiaducich únikov v budúcnosti, respektíve súvisiacim nákladom spojených s nápravou škôd a s obchodnými stratami.