Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Upozornenie týkajúce sa užívania obsahu stránok spoločnosti Akont

Vstupom na stránky spoločnosti AKONT® súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. V opačnom prípade upozorňujeme, že Vám nie je dovolené používať informácie, ktoré sa nachádzajú na našich stránkach.

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUK

Každý užívateľ vstupujúci na internetové stránky spravované spoločnosťou AKONT® ich používa na vlastné riziko. Spoločnosť AKONT® nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu www stránok AKONT®. Informácie z týchto prezentácií sú poskytované BEZ ZÁRUKY.

Spoločnosť AKONT® nezodpovedá za žiadne škody, či už priame alebo nepriame, špeciálne či vzniknuté v spojitosti s užívaním www stránok AKONT®, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej, alebo jej úplnej nefunkčnosti internetových stránok spravovaných AKONT®. Spoločnosť AKONT® nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy uverejnené na www stránkach AKONT® a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na internetových stránkach AKONT®.

AUTORSKÉ PRÁVA A ŠÍRENIE OBSAHU SERVERU AKONT®

Autorské práva tejto prezentácie sú majetkom AKONT TRUST COMPANY, Spol. Sro, U Habrovky 247/11, 100 00 Praha 4, resp. autorov jednotlivých častí prezentácií.

Obsah www stránok je majetkom spoločnosti AKONT® a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi. Obsahom sa rozumie napríklad články, obrázky, grafy, nástroje, kalkulátory a ďalšie verejne prístupné, alebo heslom chránené nástroje.

Obsah týchto stránok a jednotlivé nástroje, ktoré tvoria súčasť www prezentácií AKONT® nesmie tretia strana bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju činnosť za účelom dosiahnutia zisku a ich ponúkať ako svoje vlastné. Ďalej je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu internetových stránok spravovaných spoločnosťou AKONT®.

Tento obsah môže byť zobrazovaný, reformátovaný a vytlačený výhradne pre osobnú nekomerčnú potrebu a užívateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať ani inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať, alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia, okrem prípadu uvedeného nižšie.

Užívateľ je oprávnený z času na čas a nepravidelne rozšíriť malú časť obsahu jednotlivých www stránok spoločnosti AKONT® (napr. Jeden článok, jeho časť, prípadne graf alebo tabuľku) výhradne na nekomerčné, informačné účely a bezplatne ich distribuovať neelektronické formou obmedzenému okruhu užívateľov. Bez povolenia nesmie byť na tomto materiáli použitá ochranná známka AKONT®. Materiál nesmie byť nijako upravovaný a zároveň je podmienkou, že na distribuovanom materiálu bude uvedený zdroj správy, jeho súčasťou bude formulácia: "Copyright © 2002 AKONT, All Rights Reserved".

Akýkoľvek materiál z www stránok spoločnosti AKONT® nesmie byť bez predchádzajúceho písomného povolenia rozširovaný alebo umiestňovaný do elektronických bulletinov, diskusných skupín alebo e-mailov.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Logo "AKONT®" je registrovaná ochranná známka a vzťahujú sa na ňu všetky ustanovenia príslušných legislatívnych noriem. Ostatné použité ochranné známky sú vlastníctvom ich skutočných vlastníkov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Používanie stránok spravovaných spoločnosťou AKONT® nevyžaduje zadanie žiadnych osobných údajov. V prípade, že má návštevník záujem využiť aj niektoré špeciálne služby www stránok, bude požiadaný o uskutočnenie jednoduchej registrácie, súčasťou ktorej je tiež niekoľko základných osobných informácií.

Spoločnosť AKONT® chápe dôležitosť práva každého na ochranu svojich osobných údajov. Podľa Zákona č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch má každý užívateľ, ktorý poskytol osobné údaje, právo písomne požiadať správcu dát (spoločnosť AKONT®) o poskytnutie informácie o tom, aké osobné údaje o ňom správca spracováva. Spoločnosť AKONT® sa týmto zákonom plne riadi a robí všetko preto, aby osobné údaje užívateľov www stránok ochránila.

Spoločnosť AKONT® urobí všetko, čo je v jeho silách, aby ochránil dáta registrovaných užívateľov pred zneužitím, a nebude ich poskytovať tretím osobám.

Na webe spoločnosti Akont (www.akont.cz) sa využíva nasledujúcich funkcií Google Adwords:

Remarketing, Publikum podle zájmů, Vlastní publikum podle zájmů, Publikum s pravděpodobným zájmem o koupi, Podobné segmenty publika, Demografické a geografické cílení.

Na webe spoločnosti AKONT® (www.akont.cz) sa využíva nasledujúcich funkcií Google Analytics:

Remarketing v službe Google Analytics, Prehľady zobrazenie v Reklamné sieti Google, Prehľady Google Analytics o demografii a záujmoch.

Spoločnosť AKONT® využíva vyššie spomínaných funkcií k zameraniu inzercie na užívateľov, ktorí predtým navštívili webové stránky spoločnosti, k lepšiemu zacielenie reklám na používateľov s konkrétnymi záujmami a na špecifické segmenty publika. Konkrétne záujmy užívateľa sú tiež spracované v prehľadoch o návštevnosti webu.

Dodávatelia tretích strán, vrátane spoločnosti Google, zobrazujú reklamy spoločnosti AKONT® na rôznych weboch.

Dodávatelia z radov tretích strán (vrátane spoločnosti Google) využívajú súbory cookie na zobrazovanie reklám na základe predchádzajúcich návštev používateľa na webe (www.akont.cz).

Užívatelia sa môžu odhlásiť od používania súborov cookie spoločnosťou Google na stránke Nastavenia reklám spoločnosti Google https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=cs

Ďalšou možnosťou odhlásenia od príjmu súborov cookie dodávateľov tretej strany je odhlasovacej stránka organizácie Network Advertising Initiative http://www.networkadvertising.org/choices/

Možnost odhlášení se z používání souborů cookie Google Analytics je zde https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/