Profil spoločnosti

Akont poskytuje od roku 1992 široké portfólio medzinárodných korporátnych služieb podnikateľom zo Slovenska, Českej republiky a stredoeurópskeho regiónu. Služby najčastejšie využívajú stredné a veľké spoločnosti, veľa postupov je ale možné použiť aj pri menších a začínajúcich subjektoch. Komplexný servis využívajú ale i veľkí nadnárodní klienti z rozličných oblastí podnikania.

Akont, to je cez 60 profesionálov v oblasti transakčného poradenstva, medzinárodného zdaňovania, právnej ochrany majetku, účtovníctva, daní, korporátnej legislatívy a administrácie spoločností. S pobočkami v Prahe, Bratislave, Londýne a Nikózii je Akont najväčšou českou a slovenskou spoločnosťou poskytujúcou medzinárodné korporátne služby.

Akont si udržuje silnú väzbu na slovenské a české prostredie spojené s priamym zastúpením v kľúčových jurisdikciách a hustou sieťou dlhodobo spolupracujúcich partnerov vo všetkých krajinách podstatných pre moderný medzinárodný korporátny servis.