História spoločnosti

Akont patrí k najstarším poskytovateľom medzinárodných korporátnych služieb v regióne strednej a východnej Európy. História spoločnosti sa začala písať v roku 1992, kedy Akont začínal ako malá účtovná firma s niekoľkými zamestnancami.

Vďaka zameraniu zakladateľov na problematiku medzinárodného zdanenia presunul Akont ťažisko poskytovaných služieb k medzinárodnému korporátnemu poradenstvu. Poskytovanie kvalitných a dlhodobých riešení prispelo k rýchlemu rastu a expanzií do ďalších oborov podnikania.

  • V roku 1999 sa Akont podieľal na založení Spoločnosti Online s.r.o., špecialistov na zakladanie ready-made spoločností vo Slovenskej a Českej republike.
  • V roku 2000 rozširuje Akont svoje pôsobenie na Slovensko, kde sa rýchlo stáva najväčším poskytovateľom medzinárodných korporátnych služieb pre stredné a veľké spoločnosti.
  • V roku 2001 sa Akont podieľal na založení Office House s.r.o., najväčšieho poskytovateľa sídiel na Slovensku a Českej republike.
  • V roku 2010 došlo k významnej medzinárodnej expanzii a vznikla stála pobočka na Cypre. Dôvodom bola snaha preniesť vysoký štandard práce z Českej republiky do jednej z najvýznamnejších európskych jurisdikcií využívaných v medzinárodnom plánovaní.

Od roku 2011 Akont pracuje predovšetkým na rozširovaní a skvalitňovaní svojich služieb. Rast konzultantského tímu umožňuje design a správu sofistikovaných korporátnych štruktúr určených pre zložité medzinárodné transakcie a komplexnú správu majetku.