Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Zakladateľská zmluva (Memorandum of Association)

Spolu so stanovami spoločnosti je zakladateľská zmluva jedným zo základných zakladateľských dokumentov spoločnosti. Zvyčajne obsahuje meno spoločnosti, adresu registrovaného sídla, predmet činnosti, výšku akciového kapitálu a jeho rozdelenie na akcie.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z