Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Zakladateľ trustu (founder)

Zakladateľom trustu, nadácie alebo zvereneckého fondu (ďalej len trust) je osoba, na ktorej želanie trust vzniká, a ktorá do neho vkladá majetok. Zakladateľ trustu môže definovať, ako bude s majetkom zaobchádzať v zakladacej listine a v tzv. listine priania.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z