Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

US Limited Liability Company (US LLC)

US LLC je špeciálna spoločnosť zakladaná v Spojených štátoch amerických, na ktorú za určitých podmienok môže byť z daňového hľadiska posudzuje ako partnership - zisky takejto spoločnosti potom nie sú zdaňované v USA, ale až na úrovni ich nerezidentných vlastníkov, tzv. member.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z