Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Teritoriálny princíp zdanenia (territorial principle)

Teritoriálny princíp zdanenia je typ zdanenia, kedy daná krajina daní len príjmy plynúce zo zdrojov nachádzajúcich sa na území tejto príslušnej krajiny. Daňovým rezidentom týchto jurisdikcií teda z ich rezidencie nevyplýva povinnosť zdaniť svoje celosvetové príjmy, ako je tomu u väčšiny onshore krajín, lebo ich zahraničné príjmy nepodliehajú v krajine ich rezidencie zdaneniu. Medzi krajiny s teritoriálnym princípom zdanenia patrí napríklad Panama, Seychely alebo Hongkong.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z