Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Tajomník spoločnosti (company secretary)

Tajomník spoločnosti je zvláštna funkcia v spoločnostiach zakladaných podľa anglického práva, ktorej držiteľ je zodpovedný za to, že je daná spoločnosť v súlade so všetkými jej zákonnými povinnosťami. Medzi povinnosti tajomníka patrí napríklad vedenie oficiálnej dokumentácie spoločnosti, zvolávanie zasadnutí, podávanie výročných správ, alebo dohľad nad riadnym vedením účtovníctva.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z