Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Stála prevádzkareň (permanent establishment)

Stála prevádzkareň je daňový pojem, s ktorým sú spojené dodatočné daňové povinnosti pre poplatníka, ktorému stála prevádzkareň vznikne. Stála prevádzkareň môže spoločnosti či podnikateľovi zo zákona vzniknúť na území štátu, v ktorom nie je rezidentom, avšak vykonáva tu obchodnú činnosť. Zvyčajne je vznik stálej prevádzkarne podmienený časovým testom. V prípade, že subjektu vznikne stála prevádzkareň na území určitého štátu, je povinný v tomto štáte zdaniť príjmy zo zdrojov na území tohto štátu. Problematika vzniku stálej prevádzkarne je veľmi komplikovaná, napríklad niektorým spoločnostiam môže stála prevádzkareň vzniknúť, bez toho aby si toho bola spoločnosť vedomá. Aby podnikateľ zabránil prípadným problémom a zvýšenej administratívnej záťaži plynúce zo vzniku stálej prevádzkarne, je vhodné sa pri podnikaní v zahraničí obrátiť na odborníkov na miestne daňové zákony.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z