Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Správca trustu (trustee)

Správca trustu alebo zvereneckého fondu je osoba, na ktorú prechádza právne vlastníctvo majetku pri vložení majetku do trustu. Trustee tento majetok potom spravuje podľa priania zakladateľa, a vypláca prospech z majetku beneficientom. V prípade profesionálnych spoločností zaoberajúcich sa poskytovaním trustových služieb sa zažil názov trustová spoločnosť. Tieto spoločnosti zvyčajne musí mať licenciu na poskytovanie trustee služieb.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z