Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Správca dane (tax authority)

Správca dane je spravidla daňový úrad alebo iný štátny orgán zaoberajúci sa výberom a správou daní. N Slovenskom existuje celkom 8 daňových úradov. Vo Veľkej Británii úlohe správcu dane zastáva HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs), v Spojených štátoch amerických je to IRS (Internal Revenue Service).

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z