Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Special Defence Contribution (SDC)

SDC je špeciálna daň na obranu štátu, ktorá je z určitých príjmov vyberaná na Cypre. Cyperskí rezidenti platí túto daň napríklad z dividend alebo úrokov. Z povinnosti odvádzať túto daň existuje aj mnoho výnimiek, kedy vymenované príjmy tejto dani nepodliehajú - napríklad dividendy vyplácané zahraničnou spoločnosťou cyperskej materskej spoločnosti sú od SDC oslobodené. Vyššie daňové sadzby sa pre jednotlivé prípady líšia, za určitých podmienok môže byť napríklad na zahraničné dividendy uvalená SDC vo výške 17%, na niektoré úroky potom 30%.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z