Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (double tax treaties (DTTs) / double taxation conventions (DTCs))

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ZZDZ) sú bilaterálne, výnimočne multilaterálne, zmluvy uzatvárané vládami krajín za účelom zamedzenia dvojitému zdaneniu príjmov. Jedná sa o situáciu, keď má rezident prvého štátu príjmy v štáte druhom, a je všeobecne povinný z týchto príjmov odvádzať daň v oboch štátoch. V príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia sa zainteresované štáty dohodnú na metóde zamedzenie dvojitému zdaneniu, ktorá bude v uvedenom prípade použitá.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z