Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Registrované sídlo (registered address)

Registrované sídlo je sídlo (adresa), ktoré je spoločnosť zvyčajne povinná mať v mieste založenia, a v ktorom prípadne vedie a uchováva účtovné knihy alebo výkazy. Cez registrované sídlo zvyčajne prebieha formálna komunikácia spoločnosti.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z