Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Registračný agent (registered agent)

Registračný agent je licencovaný subjekt, ktorý pri zakladaní spoločnosti koná v jej záujme, a ktorého základnou povinnosťou je zvyčajne zabezpečenie všetkých právnych úkonov smerujúcich k založeniu a vzniku spoločnosti v krajine pôsobenia registračného agenta. Najbežnejšie agendou registračného agenta je zabezpečenie registrovaného sídla, získanie právnych dokumentov o založení a vzniku spoločnosti, a pôsobenie ako kontaktná osoba so štátnymi úradmi. Registračný agent tiež zaisťuje vybavení požadovanej dokumentácie napríklad v prípade potreby získania dokumentov CGS a CIM.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z