Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Transferové ceny (transfer pricing)

Transferové ceny sú ceny transakcií uskutočnených medzi spojenými osobami. Podľa princípu trhového odstupu sa musí jednať o ceny obvyklé - cenové podmienky musia byť teda vyjednané tak, ako by si ich spoločnosti dojednali, keby neboli spojené. Uplatňovanie princípu trhového odstupu na prevodné ceny vyžadujú daňovej legislatívy jednotlivých štátov. V prípade začatia daňovej kontroly je výhodné mať pripravenú a spracovanú dokumentáciu k prevodným cenám, lebo po predložení tejto dokumentácie prechádza dôkazné bremeno na správcu dane, čo v praxi znamená, že ak správca dane nepreukáže, že je dokumentácia chybná, nemusí daňovník ďalej nič dokazovať.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z