Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Protektor (protector)

Protektor pôsobí ako kontrolný orgán trustu, nadácie alebo zvereneckého fondu. Jeho povinnosťou je dohliadnuť na to, aby osoby spravujúca majetok v prospech tretej osoby tento majetok spravovali riadne, zodpovedne a držali sa pokynov zakladateľa. Nie je povinné ho voliť a jeho práva a povinnosti sú zvyčajne stanovené v zakladajúcej listine. V určitých jurisdikciách s vhodnou legislatívou upravujúce správu majetku v prospech tretej osoby je protektor v podstate predĺženou rukou zakladateľa a umožňuje zachovať efektívnu kontrolu nad majetkom, ktorý už zakladateľovi z právneho hľadiska nepatrí.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z