Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Princíp trhového odstupu (arm´s length principle)

Princíp trhového odstupu znamená povinnosť dodržiavať nastavenie obchodných vzťahov medzi spojenými osobami za rovnakých podmienok, ako keby tieto osoby spojené neboli. Princíp trhového odstupu je aplikovaný pomocou rôznych právnych nástrojov za účelom zabránenia účelovému prelievanie ziskov z jednej jurisdikcie do druhej. Tento termín úzko súvisí s problematikou tzv. transferových cien.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z