Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Osvedčenie o založení (COI = Certificate of Incorporation)

Osvedčenie o založení (COI = Certificate of Incorporation) je úradné potvrdenie vydávané pri vzniku spoločnosti správcom registra, ktoré hovorí, že spoločnosť bola riadne založená a splnila všetky svoje povinnosti so založením a vznikom súvisiace.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z