Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Osvedčenie o výkone funkcie (CIM = Certificate of Incumbency)

Osvedčenie o výkone funkcie je dokument, ktorý obsahuje meno osoby konateľa. CIM potvrdzuje, že daná osoba je oprávnená konať v mene spoločnosti. CIM môže tiež obsahovať informáciu o spoločníkovi / akcionári spoločnosti. CIM sa spravidla používa ako doplnok k dokumentu CGS, kedy je týmito dokumentmi dohromady dosiahnutá informačno podobné úrovne ako napríklad u českého výpisu z obchodného registra.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z