Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Osvedčenie o existencii (CGS = Certificate of Good Standing)

Osvedčenie o existencii (CGS - Certificate of Good Standing) predstavuje v niektorých krajinách výpis z obchodného registra. CGS deklaruje, že spoločnosť bola riadne založená podľa zákona v danej krajine a že plní svoje povinnosti voči autoritám danej krajiny (to tiež znamená, že tento dokument môže byť vydaný len vtedy, ak spoločnosť má skutočne všetky povinnosti voči daným autoritám splnené). CGS zvyčajne obsahuje minimálne meno spoločnosti, jej registračné číslo, registračné adresu a dátum založenia.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z