Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Organizačná zložka/pobočka (branch)

Založením organizačnej zložky môže daná spoločnosť podnikať v určitom štáte bez tu musela zakladať dcérsku spoločnosť. Jedná sa o samostatnú, majetkovo oddelenú časť podniku, ktorá musí byť zapísaná do obchodného registra. Organizačná zložka je však stále podriadená svojej "materskej spoločnosti" - zriaďovateľovi a nemá svoju právnu subjektivitu, z čoho vyplývajú isté obmedzenia jej činnosti - organizačná zložka napríklad nemôže sama za seba uzatvárať zmluvy.

Pri zakladaní organizačnej zložky je však potrebné mať na pamäti, že majetok nakúpený organizačnou zložkou v skutočnosti organizačnej zložke nepatrí (lebo nemá svoju právnu subjektivitu), a teda v prípade zániku zriaďovateľa môže tento majetok prepadnúť štátu.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z