Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Onshore jurisdikcie (onshore jurisdiction)

Onshore jurisdikcie sú zvyčajne štáty, ktoré všeobecne zdaňujú všetky príjmy rezidentov a príjmy plynúce z územia štátu u nerezidentov. Onshore krajiny poskytujú, v záujme svojho rozvoja a prísunu finančných prostriedkov do štátnej pokladnice, rôzne daňové úľavy, oslobodenie alebo daňové prázdniny, a to len na určité druhy ekonomických aktivít.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z