Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Offshore jurisdikcie (offshore jurisdiction)

Vzhľadom k anglickému významu výrazu sa tento pojem zažil ako označenie zámorských území s daňovo výhodným režimom. Aktuálne sa pre tzv. offshore krajiny vžil korektný pojem "krajina s daňovo preferenčným režimom". Offshore jurisdikcie obvykle nezdaňujú príjmy ani majetok svojich rezidentov nadobudnutý mimo územia daného štátu, a financie potrebné pre chod štátu získavajú iným spôsobom než výberom daní, najčastejšie z turistiky az investovaného zahraničného kapitálu.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z