Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Nerezident (non-resident)

Nerezident je subjekt, ktorý sa obvykle nezdržiava na území príslušného štátu, ani tu nemá sídlo či bydlisko. Pre spoločnosti sa zažil názov nerezidentná spoločnosť. Presná definícia rezidencie sa v jednotlivých štátoch môže líšiť, napríklad v niektorých krajinách považujú za rezidentnú spoločnosť podnik, ktorý tu má miesto skutočného vedenia, tj. je z tohto štátu riadený. Iné krajiny definujú rezidentnú spoločnosť ako spoločnosť, ktorá bola založená podľa domáceho práva alebo ktorá má v danej krajine sídlo. Daňová povinnosť nerezidenta / nerezidentné spoločnosti je v rámci daného štátu spravidla obmedzená a vzťahuje sa iba na príjmy zo zdrojov na území príslušného štátu.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z