Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Nadačná rada (foundation council)

Nadačná rada plní funkciu štatutárneho orgánu nadácie. Nadačná rada spravuje majetok zverený nadácii v súlade s nadačnej listinou a prianím zakladateľa, a to väčšinou v prospech beneficientov. Zloženie a minimálny počet členov nadačnej rady sa v rôznych krajinách odlišuje. V niektorých právnych úpravách môžu členovia nadačnej rady zveriť výkon správy majetku (napríklad dispozičné práva k bankovým účtom) tretím osobám, avšak výlučne so súhlasom protektora, ak je menovaný.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z