Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Nadácie (foundation)

Nadácia je právnická osoba, ktorá slúži ako nástroj pre ochranu majetku prostredníctvom jeho prevodu do nadácie, v dôsledku čoho je majetok právne aj ekonomicky oddelený od pôvodného majiteľa-vkladateľa. Majetok je do nadácie vložený za určitým účelom, ktorý môže byť buď verejne prospešný, alebo súkromný. Nadácie je na rozdiel od angloamerického trustu produktom kontinentálneho práva. Najvýznamnejším rozdielom medzi nadáciou a trustom je fakt, že nadácia má svoju právnu subjektivitu, zatiaľ čo trust je len zmluvné dohody.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z