Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Medzinárodná výmena informácií (international exchange of information)

Medzinárodná výmena informácií je veľmi dôležitým nástrojom v boji proti medzinárodným daňovým únikom. Poskytovanie informácií môže prebiehať rôznymi spôsobmi - na žiadosť, spontánne alebo automaticky. Automatická výmena informácií je pre ochranu súkromných údajov najmenej priaznivá, pretože sú o subjekte vymieňajú príslušné informácie, bez toho by bol subjekt podrobený napríklad daňovej kontrole, tzn. bez toho, aby bolo dôvodné podozrenie, že sa subjekt dopustil krátenia dane. V poslednej dobe vznikli celosvetovej iniciatívy na výmenu informácií - FATCA a GATCA. Na úrovni Európskej únie je potom potrebné spomenúť Smernicu o administratívnej spolupráci v oblasti daní.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z