Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Medzinárodná obchodná spoločnosť (IBC = International Business Company)

Medzinárodná obchodná spoločnosť je špeciálny typ spoločnosti zakladanej na základe zákona International Business Companies Act, ktorý vykazuje zhodné prvky v mnohých offshore krajinách. Offshore krajiny majú daňovú legislatívu umožňujúcu IBC spoločnostiam prevzatým svoju činnosť na území daného štátu oslobodenie všetkých príjmov od zdanenia.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z