Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Kontinentálne právo (civil law)

Kontinentálne právo je právny systém zavedený najmä v Európe a Latinskej Amerike. Kontinentálne právo je charakteristické svojou písanou formou a vylučovaním sudcovskej (precedentné) tvorby práva - sudca právo netvorí (ako v anglickom práve), ale iba nachádza.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z