Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Kaptívna poisťovňa (captive insurance company)

Kaptívna poisťovňa je špeciálny závislá poisťovňa, ktorá sa zakladá materskou spoločnosťou pre účely poistenia aktivít holdingu. Kaptívne poisťovne bývajú zakladané v offshore krajinách, kde ich zisk obvykle nepodlieha zdaneniu (poisťovne musia platiť len ročnú paušálnu daň).

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z