Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Poverený konateľ (nominee director)

Služba povereného konateľa predstavuje zabezpečenie profesionálneho manažmentu spoločnosti. Tejto služby sa využíva v situáciách, keď vlastník spoločnosti nemá dostatok vlastných schopných osôb a nemá dostatok času sa venovať riadeniu spoločnosti osobne. Poverený konateľ je poskytovaný špecializovanými spoločnosťami na základe konkrétnej potreby. Poverený konateľ vystupuje za spoločnosť a koná v mene spoločnosti v súlade so zámerom a potrebami vlastníka spoločnosti - investora.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z