Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Poverený akcionár (nominee shareholder)

Služba povereného akcionára predstavuje profesionálnu správu majetkovej účasti v spoločnosti (vo forme akcií / podielov) pre tretí, spravidla nikde neuvedenú, osobu. Správu majetkovej účasti týmto spôsobom je vhodné voliť v prípadoch, kedy je potrebné z akýchkoľvek dôvodov zabezpečiť ochranu identity skutočného vlastníka a jeho majetku.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z