Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Holdingová spoločnosť (holding company)

Holdingová spoločnosť je spoločnosť, ktorej aktivity sú zvyčajne obmedzené na držbu, správu a rozvoj svojich kapitálových účastí v iných spoločnostiach s úmyslom dlhodobé správy alebo s cieľom zhodnotiť investíciu, a následne ju predať s minimálnym daňovým zaťažením. Medzi jurisdikcie s priaznivým daňovým režimom pre holdingové spoločnosti (za splnenia určitých podmienok) patrí napríklad Cyprus alebo Malta či Holandsko.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z