Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

GATCA (Global Account Tax Compliance Act)

GATCA je neoficiálny názov pre súhrn právnych nástrojov, ktoré umožňujú výmenu informácií o bankových účtoch medzi finančnými inštitúciami a úradmi zúčastnených štátov (vzhľadom k počtu štátov deklarujúci zámer tieto právne nástroje aplikovať, pôjde s najväčšou pravdepodobnosťou o spolupráci na globálnej úrovni). Predmetom výmeny informácií budú určité dáta o bankových účtoch založených v jednej krajine, ktoré majú nejakú väzbu na zemi inú (napríklad majiteľ účtu je zahraničnou osobou). Od takto získaných informácií si vlády jednotlivých krajín sľubujú možnosť zaistenia dodatočných daňových príjmov, ktoré v súčasnosti riadnemu zdanenia unikajú.

Právne nástroje umožňujúce takmer celosvetové zdieľanie informácií o bankových účtoch vypracovala OECD spolu so skupinou G20. Aktuálne sa k zámeru automaticky poskytovať určené informácie o bankových účtoch zaviazalo viac ako 100 krajín sveta, vrátane všetkých členských štátov Európskej únie. Prvá vlna automatického zasielania informácií z jednej zmluvnej krajiny do druhej prebehla v roku 2017.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z