Slovník najdôležitejších pojmov

Najdôležitejšie pojmy z oblasti medzinárodneho zdanenia, medzinárodného práva, účtovníctva a auditu.

Vyhledat pojem:

Firemné právo (company law)

Firemné čiže korporátne právo je právo, ktoré upravuje proces vzniku, existencie a zrušenie spoločností. Firemné právo tiež upravuje vzťahy medzi spoločnosťou a jej okolím, vzťahy so spoločníkmi a medzi spoločníkmi navzájom. Obvykle sa jedná o národné právo jednotlivých krajín, ale možno sa stretnúť aj napríklad s právom Európskej únie, ktoré upravuje európske spoločnosti. Všeobecne sa dá vo svete stretnúť s dvoma základnými druhmi korporátneho práva - Companies Law - typické pre onshore krajiny a relatívne jednoduchšie International Business Companies Act, s ktorým sa môžeme stretnúť prevažne v offshore krajinách.

A

B

D

E

F

G

H

K

M

N

O

P

R

S

T

U

Z